Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

08.01.2015

Raport bieżący nr 2/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

1.Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.
2.Raport roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 roku.
3.Raport za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku.
4.Raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku.
5.Raport za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 roku.
6.Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Emitent informuje, że rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.