Rozliczenie umowy sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin

27.06.2019

Raport bieżący nr 16/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 13.05.2019r. informuje, że w dniu 27.06.2019r. podmiot niepubliczny, który nabył zgodnie z umową z dnia 13.05.2019 roku 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin dokonał przedterminowej zapłaty na rachunek bankowy Emitenta pełnej kwoty wynikającei z w/w umowy w wysokości 1 375 000,00 zł.
Zgodnie z umową, kupujący zobowiązany był do uregulowania ceny nabycia w terminie do dnia 31.12.2019r.
Emitent informuje, że umowa sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin z dnia 13.05.2019r. została w całości rozliczona.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu