Rezygnacja członka Rady Nadzorczej AD.DRĄGOWSKI S.A.

20.02.2009

Raport bieżący nr 5/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2009 roku Pani Agnieszka Rodzoś złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 19 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna:
Paragraf 5.1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.