Raport półroczny P 2023

28.09.2023

Spis treści:

  1. STRONA TYTUŁOWA
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. KOREKTA RAPORTU
  4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług16222448
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej(183)(2 652)(40)(571)
III. EBITDA(174)(2 652)(38)(571)
IV. Zysk (strata) brutto(497)(2 505)(108)(540)
V. Zysk (strata) netto(495)(2 538)(107)(547)
VI. Liczba akcji w sztukach na 30.06. 22 600 00021 000 000 22 600 00021 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) za 1 półrocze(0,022)(0,121)(0,005)(0,026)
VIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) na 30.06.(0,089)(0,026)(0,02)(0,006)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(17)(134)(4)(29)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(310)(1 096)(67)(236)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 644354
XII. Rozliczenia międzyokresowe przychodów29466

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

PlikOpis
ManyDev_SF 30.06.2023.pdfManyDev_SF 30.06.2023.pdfSprawozdanie za pierwsze półrocze
KPW Audyt – raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2022[340910].pdfRaport z przeglądu jednostki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-28Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu