Raport kwartalny SA-Q 3/2019

29.11.2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 728 147 401 35
II. Koszt własny sprzedaży 1 012 0 248 0
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 535 -136 124 -32
IV. Zysk _strata_ brutto 534 -139 124 -32
V. Zysk _strata_ netto 534 -89 124 -21
VI. Liczba akcji w sztukach 970 000 13 281 352 970 000 13 281 352
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0 0 0 0
VIII. Aktywa trwałe 0 0 0 0
IX. Aktywa obrotowe 299 1 142 68 266
X. Kapitał własny 231 914 52 213
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 228 8 53
XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 0 0 0 0
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 342 233 311 55
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 518 0 122
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 216,00 -761 -282 -179

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu