Raport kwartalny Q3/2022/Korekta Raportu Kwartalnego Q3/2022

22.11.2022

Spis treści:

  1. STRONA TYTUŁOWA
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. KOREKTA RAPORTU
  4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28360
II. Koszt własny sprzedaży
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej(2 749)(468)(586)(103)
IV. Zysk (strata) brutto(2 591)(397)(553)(87)
V. Zysk (strata) netto(2 637)(397)(563)(87)
VI. Liczba akcji w sztukach22 600 0007 000 00022 600 0007 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą(0,117)(0,057)(0,025)(0,012)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 076)(683)(229)(150)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(507)(108)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 6441 552351340

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis
ManyDev_SF 30.09.2022Raport
Korekta-3kw-2022-MDS.pdfKorekta Raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-22Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu