Raport bieżący nr 8/2022

24.02.2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. otrzymała od Roberta Pakli, osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Spółka przekazuje w załączeniu treść powiadomienia.

Załącznik