Raport bieżący nr 7/2022

17.02.2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 lutego 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  1. PlayWay Spółka Akcyjna, która wykonywała prawo głosu z 6 899 999 akcji, dających 6 899 999 głosów, co stanowiło 46,80 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 32,86 % ogólnej liczby głosów,
  2. Marek Parzyński, który wykonywał prawo głosu z 2 786 207 akcji, dających 2 786 207 głosów, co stanowiło 18,90 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 13,27 % ogólnej liczby głosów,
  3. Piotr Karbowski, który wykonywał prawo głosu z 2 688 127 akcji, dających 2 688 127 głosów, co stanowiło 18,23 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 12,80 % ogólnej liczby głosów,
  4. Bartosz Antoni Graś, który wykonywał prawo głosu z 2 366 667 akcji, dających 2 366 667 głosów, co stanowiło 16,05 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 11,26 % ogólnej liczby głosów.