Raport bieżący nr 43/2021

24.12.2021

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymanych zawiadomieniach złożonych w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez akcjonariuszy spółki – Playway S.A., Pana Marka Parzyńskiego, Pana Piotra Karbowskiego i Pana Bartosza Graś, których treść Spółka załącza do niniejszego raportu.

https://ri.manydevstudio.pl/wp-content/uploads/2021/12/20211223_ManyDev_Studio_BG_zawiadomienie.pdf

https://ri.manydevstudio.pl/wp-content/uploads/2021/12/20211223_ManyDev_Studio_MP_zawiadomienie176228.pdf

https://ri.manydevstudio.pl/wp-content/uploads/2021/12/20211223_ManyDev_Studio_PK_zawiadomienie.pdf

https://ri.manydevstudio.pl/wp-content/uploads/2021/12/2402_20211223_ManyDev_Studio_Playway_SA_zawiadomienie-sig.pdf