Raport bieżący nr 14/2024 k

25.03.2024

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14.2024 z dnia 25.03.2024 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDevStudio S.E. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego ESPI nr 14/2024 – przyczyną korekty jest brak załącznika w RB 14/2024. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Załączniki