Publikacja Memorandum Informacyjnego

02.11.2016

Raport bieżący nr 40/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 02 listopada 2016 r. na stronie internetowej Emitenta: www.platyn.pl w zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii F Spółki.
Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją.
Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 7 listopada 2016r.
2 listopada 2016 r.– publikacja Memorandum Informacyjnego
10 listopada 2016 r.– rozpoczęcie subskrypcji akcji serii F
10 listopada 2016 – 25 listopada 2016 r. – przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych
Przydział Akcji Serii F zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z uwzględnieniem treści art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 08.12.2016r.

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw Emisji akcji serii F związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.