Publikacja Memorandum Informacyjnego

10.03.2017

Raport bieżący nr 21/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10.03.2017r. na stronie internetowej Emitenta: http://platyn.pl/ zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki.
Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją.
Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20 marca 2017r.
10 marca 2017 r.– publikacja Memorandum Informacyjnego
22 marca 2017 r.– rozpoczęcie subskrypcji akcji serii G
22 marca 2017r.- 5 kwietnia 2017r. – przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych
Przydział Akcji Serii G zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z uwzględnieniem treści art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017r.

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw Emisji akcji serii G związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu