Przystąpienie do systemu ESPI

12.08.2008

Raport bieżący nr 1/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka przystepuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania informacji (ESPI).

Podstawa prawna:
Regulamin ESPI par. 11 pkt 1