Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 01.02.2021 roku po przerwie w obradach oraz oraz informacja o przerwie w obradach

02.02.2021

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku które kontynuowało swoje obrady w dniu 1 lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 2 lutego 2021 roku o godzinie 15.00.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu