Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

10.06.2013

Raport bieżący nr 7/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 roku.

Załączniki: