Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.04.2012

Raport bieżący nr 16/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2012 roku.

Załączniki: