Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.04.2014

Raport bieżący nr 6/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2014 roku.

Załączniki: