Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

12.05.2011

Raport bieżący nr 16/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 roku.

Załączniki: