Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

06.12.2011

Raport bieżący nr 48/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2012 roku.

Załączniki: