Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

23.03.2021

Raport UNI – PL nr 22/2021

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie wyboru jej Przewodniczącego w osobie Marcina Wenusa.

Załączniki:

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu