Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

03.03.2021

Raport UNI – PL nr 16/2021

Platynowe Inwestycje S.E _”Spółka”_ niniejszym informuje iż w związku z uchwałami Komitet Audytu z dnia 02.03.2021 r. o czym była mowa w komunikacie ESPI Spółki nr 15/2021, Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia z dnia 3 marca 2021 r., działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 24 Statutu Spółki zatwierdziła regulamin komitetu audytu. Ponadto działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza przyjęła dokument „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie” oraz działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 6 ustawy o biegłych rewidentach Rada Nadzorcza przyjęła dokument „Polityka Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie dotyczący świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki”.

Protokół z wyżej przytoczonego posiedzenia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu

Załączniki:

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu