Odwołanie prokury

10.06.2015

Raport bieżący nr 40/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 09.06.2015r. podjął uchwalę o odwołaniu z skutkiem na dzień podjęcia uchwały, wszystkich ustanowionych w Spółce prokurentów.
Na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 09.06.2015r. odwołane zostały prokury udzielone:
1) Pani Barbarze Dorocie Szczerbińskiej,
2) Pani Dorocie Annie Brodzińskiej,
3) Pani Edycie Barbarze Michałek Dziekańskiej,

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu