Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25.09.2015r.

09.10.2015

Raport bieżący nr 69/2015

Zarząd Emitenta niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta które odbyło się w dniu 25.09.2015r. wraz z odpowiedziami. Emitent informuje, że udzielenie odpowiedzi na zadane przez Akcjonariusza pytania następuje w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki: