Nabycie akcji własnych

05.09.2018

Raport bieżący nr 32/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2018r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.06.2018 r.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu