Korekta zawiadomienia z dnia 25.05.2017 r. na podstawie art. 69b Ustawy o ofercie

08.08.2017

Raport bieżący nr 48/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że w dniu 08.08.2017r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego korektę zawiadomienia z dnia 25.05.2017 r. złożonego w trybie art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie w związku z wykupem posiadanych przez Emitenta 750 obligacji serii A przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie oraz wykupem 200 obligacji serii B przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 32/2017 oraz 33/2017 z dnia 25.05.2017r ze względu na fakt, iż Emitent już nie posiada żadnych papierów wartościowych uprawniających Spółkę do otrzymania jakichkolwiek akcji Spółki. Emitent powiadomił o zawiadomieniu skierowanym do KNF będącym przedmiotem niniejszej korekty, raportem bieżącym nr 35/2017 z dnia 25.05.2017r.Korekta zawiadomienie dotyczy uzupełnienia jego treści o informacje wymagane art. 69 Ustawy o ofercie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu