Korekta załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Numer 16 ZWZ AD.DRĄGOWSKI S.A. w Warszawie

18.05.2015

Raport bieżący nr 21/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 24.04.2015 r. raporcie bieżącym nr. 21/2015 skorygowany został załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Numer 16.

Załącznik: