Korekta raportu- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – błędny numer raportu

01.06.2015

Raport bieżący nr 38/2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego przez Spółkę w dniu 29.05.2015 w temacie „Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ” emitent informuje o zaistnieniu oczywistego błędu pisarskiego w numeracji raportu.
Emitent omyłkowo oznaczył raport z dnia 29.05.2015r. numerem RB-W 37/2015 natomiast prawidłowa jego numeracja to RB-W 38/2015.
Pozostała część raportu nie ulega zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu