Korekta raportu SA-R 2009

28.06.2010

Raport bieżący nr 26/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Sprawozdania Zarządu za 2009 rok, załączonego do raportu rocznego SA-R 2009, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2010 roku. Korektą objęty został dotychczasowy pkt VIII sprawozdania, który otrzymał numerację pkt IX, dodano pkt VIII – Oświadczenie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego

Załączniki: