Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

04.09.2015

Raport bieżący nr 62/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

Zarząd Emitenta informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. nie zawarł informacji przekazanej przez akcjonariusza we wniosku z dnia 04.09.2015r., uzasadniającej jego złożenie.

Emitent informuje, akcjonariusz Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. umotywował wniosek o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki obowiązkiem wynikającym z treści art. 397 kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz poinformował również, że będzie głosował za podjęciem uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. oraz podane wraz raportem załączniki pozostają bez zmian.