Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 opublikowanego w dniu 04 stycznia 2011 roku

04.01.2011

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. koryguje treść § 7.1. i § 7.2. Statutu Spółki, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 2/2011 w dniu 04 stycznia 2011 roku. W treści powyżej wymienionych paragrafów błędnie podano wysokość kapitału zakładowego wyrażonego słownie. Poniżej opis zmienionej pozycji.

Było:
„§ 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:—————————————————————————————————
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy———————– złotych).”———————————————————————————————————————————————-
§ 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:—————————————————————————————————-
„Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o———- wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”——————————————————————————–”

Jest:
„§ 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:—————————————————————————————————
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy——————– złotych).”———————————————————————————————————————————————-
§ 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:—————————————————————————————————-
„Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o —— wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”——————————————————————————–„