Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 opublikowanego w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

24.04.2015

Raport bieżący nr 21/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 24.04.2015 r. raporcie bieżącym nr. 21/2015 skorygowany został załącznik „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. W wyniku oczywistej pomyłki, wpisano, że Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.