Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do GPW w Warszawie S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami spółki

21.08.2014

Raport bieżący nr 29/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w związku z planowanym przeprowadzeniem w dniu 16 września 2014 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLADDRG00015, w liczbie 9.780.000, o wartości nominalnej 0,75 zł każda w stosunku 10:1 oraz zgodnie z § 124 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełgowego w systemie UTP, w dniu dzisiejszym złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu ww. akcji w okresie od 1 września 2014 r. do 16 września 2014 r. włącznie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.