Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. oraz wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

10.07.2014

Raport bieżący nr 19/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę Nr 790/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. oraz wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Uchwała Nr 790/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. oraz wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

§ 1
Na wniosek spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz w związku z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym tej spółki nr 18/2014 z dnia 9 lipca 2014 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy w zw. z § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia uchylić Uchwałę Nr 749/2014 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLADDRG00015”, nastąpi od sesji giełdowej w dniu 10 lipca 2014 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2014 r.”Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.