Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

14.11.2013

Raport bieżący nr 25/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia od członków Zarządu Spółki: Danuty Grelewicz-Pogórskiej oraz od Bogumiły Stańczak o nabyciu przez nich po 100.000 akcji imiennych Spółki tj.
– Danuta Grelewicz-Pogórska – 100.000 akcji imiennych,
– Bogumiła Stańczak – 100.000 akcji imiennych,
za cenę 0,40 złotego za jedną akcję. Nabycie akcji zostało dokonane na podstawie umów cywilnoprawnych.