Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w sprawie zmiany systemu notowań dla akcji spółki

09.03.2010

Raport bieżący nr 12/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 197/2010 w sprawie zmiany systemu notowań na Głównym Rynku GPW dla akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o następującej treści:
” § 1
Na podstawie § 4 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, że począwszy od dnia 12 marca 2010 r. akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”