Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

10.10.2011

Raport bieżący nr 41/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 roku powziął wiadomość o tym, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 22 września 2011 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017616/11/841 dokonał rejestracji siedziby Spółki. Nowa siedziba Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. mieści się w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, III piętro.