Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.05.2012

Raport bieżący nr 21/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki, w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. dokonało wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:

1.Lech Drągowski – Prezes Zarządu
2.Danuta Grelewicz-Pogórska – Członek Zarządu,
3.Bogumiła Stańczak – Członek Zarządu.