Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

17.06.2009

Raport bieżący nr 33/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 roku Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjął Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.. Podczas spotkania Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przedstawił stan prac nad Prospektem Emisyjnym. Prospekt w wersji wstępnej jest już gotowy, wymaga jednak uzupełnienia związanego z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2009 roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 28/2009 z dnia 29 maja 2009 roku zamieszczonym na stronie www.dragowski.pl w zakładce „relacje inwestorskie”.