Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

02.04.2009

Raport bieżący nr 11/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A informuje, że nie posiada wiedzy na temat przyczyn znacznego wzrostu kursu jej akcji. W chwili obecnej Spółka nie jest w trakcie prowadzenia negocjacji ani działań, które w niedługim czasie skutkowałyby koniecznością przekazania odpowiedniego raportu do wiadomości publicznej.