Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

01.06.2010

Raport bieżący nr 20/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w załączonym do niniejszego raportu pliku, przekazuje do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki zawierającą:

1.Ocenę sytuacji Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu za rok 2009.
2.Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki: