Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

09.01.2018

Raport bieżący nr 5/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 09.01.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu