Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

02.02.2021

Raport bieżący nr 12/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE informuje, że w dniu 02.02.2021 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach osób blisko związanych z osobą pełniących obowiązki zarządcze .
Pełną treść otrzymanych zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu