Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

27.06.2019

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu