Informacja w sprawie zmiany adresów strony internetowej Spółki oraz poczty elektronicznej

03.07.2015

Raport bieżący nr 46/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Spółki oraz adres kontaktowy poczty elektronicznej.

Nowy adres strony internetowej Spółki to:

http://platynoweinwestycje.pl/

Nowy adres kontaktowy poczty elektronicznej Spółki to:

biuro@platyn.pl