Informacja w sprawie wydania przez KNF decyzji o zakazie prowadzenia oferty publicznej akcji serii G Spółki

29.03.2017

Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 23.03.2017r. informuje, że na podstawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego w dniu dzisiejszym na stronach internetowych KNF powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie dalszego prowadzenia przez Emitenta oferty publicznej akcji serii G emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r.
Ponadto jak wynika z treści komunikatu z dnia 29.03.2017r. Komisja orzekła o opublikowaniu na koszt Emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki.

Komisja w komunikacie wskazała, że oferta publiczna akcji serii G Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r. wymagała opublikowania prospektu emisyjnego oraz jego uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję.

Jak wynika z treści komunikatu Decyzja nie jest ostateczna ale nadany został jej przez Komisję rygor natychmiastowej wykonalności.

Emitent informuje, że w najbliższym czasie poda do wiadomości publicznej swoje stanowisko w sprawie oraz informację o dalszych krokach planowanych przez Emitenta w związku emisją akcji serii G.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu