Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016 r.

01.04.2016

Raport bieżący nr 25/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie _00-113_ przy ul. Emilii Plater 53.
Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia z dnia 01.04.2016r. o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2016 załączone do niniejszego raportu projekty uchwał o numerach 24, 25, oraz 26 , są projektami uchwał o których poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zawnioskował akcjonariusz ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: