Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

02.10.2020

Raport bieżący nr 24/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.10.2020 r. na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu