Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.11.2015 r.

22.10.2015

Raport bieżący nr 74/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2015r z dnia 22.10.2015r. w związku z wpływem do Spółki wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. Zarząd Emitenta niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 17.11.2015 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: