Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.03.2016r

09.02.2016

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016r z dnia 09.02.2016r. w związku z wpływem do Spółki wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 07.03.2016 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: