Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2015 r.

05.11.2015

Raport bieżący nr 85/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 02.12.2015 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: